Pravidla

1 – Členem řemesloklubu je oprávněný držitel členské karty.

2 – Výhody řemesloklubu mohou využívat pouze platní členové.

3 – Žádné členské poplatky.

4 – Členství je otevřeno všem solidním lidem a firmám.

5 – Při porušení pravidel ze strany člena, či partnera si řemesloklub vyhrazuje právo členství, či partnerství bez jakékoli náhrady vypovědět.

6 – Členská karta není přenositelná.

7 – Každá členská karta je označena unikátním kódem, odpovídajícím registrovanému subjektu.

8 – Každý člen vstupem do klubu výslovně souhlasí se zveřejněním jím zvolených kontaktních údajů.

9 – Členové klubu neporušují platný zákoník ČR.