Stavimex Praha

StavimexStavimex, provozovna Libeň, nabízí členům řemesloklubu slevu 5% na materiál a 10% na pytlovanou stavební chemii (lepidla, malty). Info na stavimex.cz.